به گزارش کارآفرینان نیوز، «جون‌تینت»، که به روز رهایی و آزادی نیز شهرت دارد، مصادف با ۱۹ ژوئن، است. در این روز ژنرال ارتش اتحاد جماهیر گوردون گرنجر وارد گالوستونِ تگزاس شد و رهایی همه بردگان را اعلام کرده است.

این روز سال‌هاست که توسط مردم آمریکا و بسیاری شرکت‌ها جشن گرفته می‌شود. امسال در این روز ده‌ها شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر/ VCها اعلام کردند که در این روز کارمندان خود را تعطیل کردند تا کارمندان بتوانند در مورد این روز مطالعه کرده و بتوانند به موضوع تبعیض نژادی عمیق‌تر فکر کنند.
رائلف بثا که از شرکای سرمایه گذاری خطر پذیر در سکویا است در توئیتری اعلام کرد:
ما این روز را گرامی می‌داریم با یادگیری درباره این روز و اینکه چه طور می‌توانیم بخشی از راه حل مساله تبعیض نژادی باشیم. اقدامات فردی ما در رابطه با گرامی داشتن حقوق شهروندی افراد در شرکت‌هایی که توسط سیاه پوستان اداره می‌شود، می‌تواند بخشی از راه حل باشد.

دیگر شرکت‌ها شامل ۵۰۰ Startups، GGV Capital، FirstMark Capital و Kapor Capital نیز اعلامیه‌های مشابهی داشتند.

منبع: شنبه پرس