به گزارش کارآفرینان نیوز از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، انسیه خزعلی امروز (پنجشنبه) دو باب منزل مسکونی در شهرک آسمان پرند به دو خانواده تهرانی صاحب فرزندان چهارقلو اهدا کرد.

این رویداد، در راستای تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت به دستور رییس‌جمهور، سید ابراهیم رییسی و براساس پیشنهاد معاونت زنان و خانواده و با همت وزارت راه و شهرسازی انجام گرفت.
اهدای زمین یا خانه به خانواده‌های صاحب فرزندان چهارقلو منحصر در استان تهران نبوده و همزمان با سفرهای استانی رییس‌جمهور و اعضای هیات دولت، به خانواده‌های صاحب فرزند چهارقلو در آن استان‌ها نیز شناسایی و با توجه به ظرفیت استان، زمین یا منزل مسکونی داده شد. در تهران هم این طرح مصادف با بازدیدهای استانی اعضای دولت و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری انجام شد.
این خانه‌ها نیمی به نام مادر و نیمی به نام پدر چهارقلوها سند خورده است.