به گزارش کارآفرینان نیوز ذاحمد حیدری سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با شیوه آموزش این دانشگاه در سال تحصیلی جدید گفت: به طور کلی زیر ساخت‌های نظام آموزشی ما بر مبنای آموزش حضوری است و در صورت حضوری شدن آموزش مشکلی پیش روی ما نخواهد بود.

وی افزود: با توجه به درخواست‌های ما وزارت بهداشت اعلام کرده است که در تابستان به واکسیناسیون کادر آموزشی، کارکنان دانشگاه و دانشجویان خواهد پرداخت که در این صورت قسمت مهمی از مساله مرتفع خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع بعدی تخصیص فضاها برای آموزش حضوری در این دانشگاه با رعایت پروتکل‌ها و فاصله گذاری است که دانشگاه آزاد این ظرفیت را نیز در اختیار دارد.
حیدری گفت :در مورد فضاهای آموزشی نیز با توجه به اینکه سابق بر این دانشگاه آزاد در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو داشته و این میزان اکنون به یک میلیون ۲۰۰ هزار نفر رسیده است ، ظرفیت‌های مکانی و نیروی انسانی لازم را برای برگزاری آموزش حضوری و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و بحث فاصله گذاری نیز در اختیار خواهیم داشت.

وی در پایان گفت: همه چیز برای آموزش حضوری آماده است ، اگرچه که سیاست‌های اصلی را در این رابطه ستاد ملی مبارزه با کرونا باید اعلام کند.